GLOBAL ARTWORK

David Ramirez [Gomez]

Born and grown up in El Peñol, Antioquiai, Colombia.

From A to B

‘From A to B’ is a work that grows out of the thought about what one feels when one moves from one’s own country.What happens on the way and why is one really moving? The work is a slow-motion animated film, a slow process that has given place for reflection on the feelings that are involved in migration, so that the ideas could flow and finally unfold in the film.

In ‘From A to B’ the houses and buildings which are shown represent different countries in an electric landscape which is a fusion of several locations. The animated figures do not represent specific individuals, rather a general picture of how it is to be a migrant. Rather than old cliches, these figures’ narratives are based on, and inspired by, real experiences of migration from family, friends and personal experience.

The challenge that David Ramirez Gomez has set himself, is to show the feelings one has as a migrant, when one moves from one point to another. Feelings that involve that which one is leaving as well as that which one is meeting. David Ramirez Gomez uses his talents as a painter and transposes them to the media of moving pictures and sound.

David Ramirez Gomez is a colombian artist who has come to Denmark to live with his wife. Although he sometimes misses Colombia, he cannot be happier anywhere else in the world than he is in Denmark, with its ‘lovely’ weather and his wife.


David Ramirez
Født og opvokset i El Peñol, Antioquiai, Colombia

From A to B
”From A to B” er et værk, der vokser af tanken om, hvad man føler, når man flytter fra sit eget land, hvad der sker på vejen, og hvorfor flytter man egentlig? Værket er en stop-motion animeret film; en langsommelig proces, som har givet plads til refleksion over de følelser, det involverer at migrere, så idéer kunne strømme og til sidst udfolde sig i filmen.

I ”From A to B” vises huse og bygninger, der repræsenterer forskellige lande i et eklektisk landskab, som er en fusion af flere steder, og de animerede figurer forestiller ikke specifikke individer, men er et generelt billede på det at være migrant. Uden at være genfortællinger er disse figurers historier baserede på og inspirerede af virkelige oplevelser af migration fra familie, venner og eget liv.

Den udfordring, David Ramirez Gomez har stillet sig selv, er at vise de følelser, man har som migrant, når man bevæger sig fra et punkt til et andet. Følelser, som involverer det, man forlader, og det, man går i møde. David Ramirez Gomez bru-ger sine talenter som maler og flytter det ind i et medie af levende billeder og lyd.

David Ramirez Gomez er en colombiansk kunstner, som er kommet til Danmark for at bo sammen med sin kone. Selvom han nogle gange savner Colombia, kan han ikke være gladere end her i Danmark med det ”dejlige” danske vejr og sin kone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: